Home
 
About us
Contacts
Structure
 
Projects
• International projects
- PRODIVA
- EUROLEGUME
» Scientifical activities
» Seminars
» Conferences and publications
• Projects with EU co-funding
• National projects
Varieties
Publications
Events
 
Saite map
 
Projects » International projects » EUROLEGUME Home  Saite map  Print 
 Saites
Scientifical activities • Seminars • Conferences and publications

FP7-KBBE-2013-7
7. IP projekts Nr. 61378 - EUROLEGUME
(„Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed”/Ilgtspējīgu pākšaugu audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un to izmantošanas veicināšana proteīna nodrošināšanai Eiropā pārtikas un lopbarības ražošanā)

Projekta koordinators: Trasos Montes e Alto Douro universitāte Portugālē
Projekta koordinatore: VPLSI: Dr.oec. S. Ceriņa
Zinātniskā vadītāja: Dr. agr. A. Kronberga
Izpildītāji: Dr. agr. L. Zariņa, Dr.sc.ing. I.H.Konošonoka, Mg. A.Kokare, Mg. A.Vaivode, Mg. I.Mežaka
Projekta darbības laiks: 2014.-2017.g.
www.eurolegume.eu         Facebook
Lasīt vairāk (pdf formātā) »»

Pētījumu aktivitātes
Semināri
Konferences un publikācijas
Back Top
 Admin Institute of Agricultural Resources and Economics
Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126, tālrunis 64130162; fakss 64107217; e-pasts: arei@arei.lv