Home
 
About us
Contacts
Structure
 
Projects
• International projects
- PRODIVA
- EUROLEGUME
» Scientifical activities
» Seminars
» Conferences and publications
• Projects with EU co-funding
• National projects
Varieties
Publications
Events
 
Saite map
 
Projects » International projects » EUROLEGUME » Seminars Home  Saite map  Print 
 Saites

FP7-KBBE-2013-7
7. IP projekts Nr. 61378 - EUROLEGUME
(„Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed”/Ilgtspējīgu pākšaugu audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un to izmantošanas veicināšana proteīna nodrošināšanai Eiropā pārtikas un lopbarības ražošanā)
Semināri

2015.gada 3.jūlijā LAUKA DIENA PRIEKUĻOS

Norises vieta: Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts,

Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu novadsNorises plāns

• 15:00 – 15:30 Ierašanās  un uzkodas

• 15:30- 16:00 Lauku dienu atklāšana

• 16:00 – 17:30 demonstrējumi: aršana, diskošana u.c. lauku apstrādes agregāti (LPKS VAKS , SIA KONEKESKO, SIA STOKKER AGRITECH, SIA VADERSTAD, SIA AMAZONE, SIA MINI TRAKTORS)

• No 17:00 Izmēģinājumu lauku apskate:

     - graudaugu, rapša un tauriņziežu šķirnes un audzēšanas tehnoloģijas;

     - AAL un mēslošanas līdzekļu demonstrējumi (sadarbībā ar SIA BAYER, SYNGENTA POLSKA sp.z.o.o., UAB ADAMA, NUFARM GmbH);

• No 15.00 visas dienas garumā:

     - Tehnikas apskate ( LPKS VAKS , SIA KONEKESKO, SIA STOKKER AGRITECH, SIA VADERSTAD, SIA AMAZONE, SIA MINI TRAKTORS);

     - Augsnes analīzes (SIA AgTech, Agri Con GmbH);

     - Apdrošināšanas firmas (SIA EURORISK Latvia, Balta AAS);

     - Mazo lauksaimnieku aktivitātes ar RLB “Sprīdīšu skolas” piedalīšanos;

     - Uzņēmēju dalība ar saviem izstrādājumiem (tirdzniecība).

• 19:00 Diskusijas pie Lauku dienu MIELASTA un jaunā selekcijas kartupeļu pagraba iedancošana - BALLE – spēlē grupa “Muiža”
• 17.-18. 02.2015. – 2. Ģenerālās asamblejas sanāksme Rīgā

Programma šeit• 17.07.2014. Lauku diena "Zirņi, pupas un citi laukaugi Priekuļos"

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts uzaicina piedalīties lauka dienā 2014. gada 17.jūlijā

Zirņi, pupas un citi laukaugi Priekuļos

10.30-11.00 Pulcēšanas, reģistrēšanās

11.00-13.00 Lauka izmēģinājumu apskate

1.Pākšaugu šķirnes, audzēšanas tehnoloģiskie pētījumi.

2. Laukaugu šķirņu demonstrējumi – kartupeļi, rudzi, tritikāle, ziemas un vasaras rapši, kukurūza. Ķīmisko un bioloģisko preparātu pielietojums lauku apstrādē.

3. Pētījumi bioloģiskajos laukos – mieži, zirņi, pupas, vīķi, lupīna...

13.00-13.30 Traktortehnikas demonstrējumi

13.30 Diskusijas un pārrunas pie cienasta galda

Lauka dienā piedalās:

- Bayer

- Syngenta

- Agroalbit

- SIA Mini traktors

Interešu stūrīti bērniem vadīs

Rīgas Latviešu Biedrības

"Sprīdīšu skola"• 12.03.2014. Seminārs par proteīnaugiem "Proteīnaugi lopbarībai un augsnes atveseļošanai"

10.55 – 11.25 Priekuļos izveidoto zirņu šķirņu un vīķu raksturojums. Gunta Jansone, VPLSI asistente,zirņu selekcionāre

Lejupielādēt prezentāciju (4.47 MB .pdf)

11.25 – 11.55 Pākšaugu loma augsnes auglības uzturēšanā. Līvija Zariņa, VPLSI vadošā pētniece

Lejupielādēt prezentāciju (3.7 MB .pdf)

11.55 – 12.15 Pākšaugiem kaitīgie organismi, to ierobežošanas iespējas. Nelda Venta, VPLSI asistente

Lejupielādēt prezentāciju (3.9 MB .pdf)

Programma šeit.

Back Top
 Admin Institute of Agricultural Resources and Economics
Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126, tālrunis 64130162; fakss 64107217; e-pasts: arei@arei.lv