EEZ projekti
EEZ projekti

Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai
Innovative approach to hulless spring cereals and triticale use from health perspective
(līg. Nr. NFI/R/2014/11)
Finansētājs EEZ un Norvēģijas finanšu instruments

Projekta mērķis
uzkrāt zināšanas par tritikāles un kailgraudu miežu un auzu ietekmi uz cilvēku veselību
Projekta netiešais mērķis
stiprināt sadarbību starp Latvijas un Norvēģijas zinātniekiem
Projekta uzdevumi:
izveidot strapdisciplināru Latvijas un Norvēģijas zinātnieku grupu, tritikāles un kailgraudu miežu un auzu graudu un to pārstrādes produktu izpētei;
• atlasīt un izvērtēt dažādās audzēšanas sistēmās un klimatiskajos apstākļos audzētas tritikāles un kailgraudu miežu un auzu šķirnes;
• izpētīt diedzēšanas ietekmi uz Latvijā/Norvēģijā audzētu tritikāles un kailgraudu miežu un auzu ķīmisko sastāvu;
• izvērtēt graudu, diedzētu graudu un izstrādāto produktu kvalitāti;
• veikt klīniskos pētījumus, lai noteiktu glikēmisko indeksu (GI) tritikālei un kailgraudu miežiem un auzām, kas audzēti Latvijā/Norvēģijā salīdzinot ar tradicionālajiem graudaugu produktiem.
Projekta realizācijas laikā tiks veikta tritikāles, kailgraudu miežu un kailgraudu auzu integrēta izpēte – no lauka līdz klīniskiem pētījumiem, rezultātā nostiprinot fundamentālo zināšanu bāzi par šiem graudaugiem. Iegūtās zināšanas varēs izmantot jaunu šo graudaugu šķirņu veidošanā, kā arī veselīgu produktu ražošanā. Projektā tiks izstrādāti praktiski ieteikumi audzētājiem, pārtikas ražotājiem, ārstiem un patērētājiem. Rezultātā būs iespējams audzēt, pārstrādāt un patērēt augstvērtīgākus produktus ilgtermiņā saglabājot pozitīvu ietekmi uz cilvēka veselību.
Vadošais projekta partneris:
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Sadarbības partneri
Bioforsk – Norvēģija
APP Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts;
Rīgas Stradiņa universitāte.
Projekta realizācijas laiks
22 mēneši (01.03.2015.–31.12.2016.)
Projekta kopējais budžets
673 591.00 EUR, t.sk. VPLSI – 186 201.00 EUR
Projekta vadītāja APP Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā
Arta Kronberga Arta.Kronberga@priekuliselekcija.lv

Video par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ieguldījumu
www.priekuliselekcija.gov.lv © Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts